RSBI – Rapid shallow breathing index

Rapid shallow breathing index (RSBI) je jeden z ukazatelů používaných během hodnocení možnosti odvykání od sedace a ventilace. Rovněž je zahrnut v extubačních kriteriích spolu s NIF a SBT.

RSBI je vypočítán jako poměr mezi dechovou frekvencí (f) dechovým objemem (Vt).

RSBI = f (počet dechů za jednu minutu) / Vt (dechový objem v mililitrech)

Měření RSBI lze provést pomocí průtokoměru vřazeného do okruhu nebo na modernějších ventilátorech pomocí speciálních manevrů (zabudovaná funkce měření RSBI – často ventilátor sám vypočítává hodnotu průběžně).

Hodnota RSBI nižší jak 65 f/ml/min signalizuje možnost zahájit odvykání od sedace. Ze studií vyplývá, že hodnota RSBI vyšší jak 105 prakticky vždy předpovídá neúspěšné odvykání od ventilační podpory.

Ukazuje se, že samotná hodnota RSBI nemá až tak výpovědní hodnotu. Mnohem vyšší senzitivta je při spojení všech extubačních kriterií. Další zvýšení senzitivty nabízí použití trendu hodnot RSBI.

Více o RSBI a o limitacích v různých populacích (pediatrie, popálení pacienti, pacienti s NIV) zde.