Vestibulookulární reflex

Provádíme k prokázání smrti mozku při nenávratné ztrátě všech funkcí mozku. Potvrzujeme takto areflexii nad úrovní C1, což je považováno za klinický příznak smrti mozku, při jinak zachovalém kardiovaskulárním systému.

Provedení

  1. poloha hlavy je v anteflexi 30° (natočena na druhou stranu)
  2. aplikujeme 20 ml 3°C fyziologického roztoku do zvukovodu a to během 15 – 20 sekund
  3. sledujeme pohyb bulbů po jednu minutu
  4. pokud dojde k pohybu bulbů je reflex výbavný
  5. druhostranný reflex vybavujeme nejménně po 5 minutách
Advertisement