Botulizmus

Trochu mimo stojí nakažení se Cl. botulinum nebo pozření botulotoxinu, někdy též nazývaným klobásový jed. Přenos je nejčastěji klobásami a domácími masovými konzervami.

V patogenezi se uplatňují neurotoxiny A, B a E, které produkuje Cl. botulinum. 1 g botulotoxinu by vystačil k usmrcení až 10.000 lidí. Principem vzniku chabých paréz, které jsou patognomické je porucha převodu vzruchu na nervosvalové ploténce

Klinicky se intoxikace manifestuje jako descendentní chabé parézy. Začíná jako parézy okohybných nervů. Neurotoxin totiž ruší přenos vzruchů na nervosvalové ploténce.

  • ptóza víčka
  • neostré vidění
  • mydriáza
  • strabismus
  • dyartrie, dysfágie, chrapot
  • hypomimie
  • arytmie, hypotenze
  • zácpa, ileozní stav, zvracení
  • u kojenců je dítě typicky hypotonické a letargické, má zácpu, neprospívá

K botulizmu může dojít i pokud se dostanou spory Cl. botulinum do rány, kde vyklíčí a začnou produkovat neurotoxin. V tomto případě nejsou GIT příznaky jako bolesti břicha a zvracení, ty jsou pouze u alimentárních forem přenosu. Zde naopak dominuje postižení na straně rány v časných stádiích.

Diagnostika se opírá o průkaz neurotoxinu z krve, zvratků či stolice.

Terapie spočívá v podání antibotulinového séra (koňské imunoglobuliny). U časného baotulizmu podáváme PNC G.

Advertisement