Alveolo – kapilární membrána

Alveolo – kapilární membrána je dvojitá vrstva buněk mezi vnitřním prostředím (krev v kapiláře) a zevním prostředím (vzduch v alveolu), přes kterou dochází k výměně plynů v plicích.

Alveolární část je tvořena pneumocyty. Pneumocyty dělíme na dva typy. Pneumocyty I. typu se účastní difuze plynů a pneumocyty II. typu produkují surfaktant.

Kapilární část je tvořena endotheliálními buňkami. Stěny kapiláry jsou zde fenestrované, což znamená že v sobě mají „dírky“ k usnadnění difuze plynů.

Advertisement