Erytrocyt

Erytrocyty jsou malé flexibilní buňky bikonkávní tvaru. Průměr mají 6 – 8 um. Díky své flexibilitě jsou schopné se deformovat a projít tak i nejmenšími kapilárami. Jejich povrch je pokryt velkým množstvím antigenů, které určují krevní skupiny a jsou významné při krevních transfuzích. Nejvýznamnějším je AB0 systém a RH systém. Známe však přibližně dalších 50 antigenů, které se takto na erytrocytech objevují.

Erytrocyty jsou jedinečné i tím, že postrádají jádro (nucleus). Jádro ztrácí během svého zrání (maturace) v kostní dřeni. Dále pozbývají také mitochondrie. Jejich hlavní funkcí je nést a „skladovat“ kyslík.

V krvi můžeme také najít buňky zvané retikulocyty, což jsou nezralá stádia erytrocytů a jejich nárůst svědčí pro zvýšení erytropoezy (tvorby erytrocytů).

Advertisement