Dodávka a spotřeba kyslíku

Spotřeba kyslíku

Spotřeba kyslíku se zvykne vyjadřovat jako VO2, což značí spotřebu kyslíku tkáněmi v ml za minutu. Spotřeba kyslíku odpovídá metabolické aktivitě tkání. To znamená, že je proměnlivá. Zvyšuje ji cvičení, stres, sepse atd. Pooperační stres zvyšuje spotřebu kyslíku asi o 50%. Takto zvýšená spotřeba kyslíku může přetrvávat i několik dní, je proto důležité, aby pacienti byli před výkonem připraveni na následnou zátěž. VO2 stoupá až do určité hranice. Hranici, ke které VO2 může nastoupat, označujeme jako VO2max. Maximální spotřeba kyslíku tkáněmi. Po překročení této hranice začnou svaly získávat energii anaerobní cestou. Tato hranice je určena množstvím svalových kapilár. Naopak VO2 snižuje např sedace během anestezie.

 • VO2 = spotřeba kyslíku
  • VO2 = COx (CaO2 – CvO2)x 10
  • globální spotřeba kyslíku = srdeční výdej x (obsah kyslíku v arteriální krvi – ve venózní) x 10

Dodávka kyslíku

Dodávka kyslíku běžně převyšuje spotřebu kyslíku několikanásobně. Běžná klidová spotřeba kyslíku pro 70 kg muže činí 250 ml/min. Dodávka kyslíku pro stejného muže činí 1000 ml/min. Pro vyjádření poměru se používá zavedený parametr extrakční kvocient kyslíku. Popisuje poměr mezi spotřebou a dodávkou v procentech. Pokud se zvyšuje VO2 nebo snižuje DO2 tkáně jsou nuceni extrahovat více kyslíku, aby mohli získávat energii i nadále aerobním metabolismem. OER se zároveň také liší mezi různými tkáněmi. Například myokard má vysoký extrakční kvocient pro kyslík. V praxi to znamená že myokard extrahuje přibližně 60% kyslíku. Je tedy velmi náchylný na pokles saturace krve kyslíkem.

Za určitých okolností může nastat situace kdy není dodávka kyslíku (DO2) dostatečná. Této hranici říkáme anaerobický práh. Při poklesu DO2 pod tuto hranici je VO2 závislé na dodávce kyslíku. Tkáně jsou pak již při mnohem nižší zátěži nucené brát energii anaerobickou cestou.

 • DO2 = dodávka kyslíku
  • DO2 = COx CaO2 x 10
 • OER = extrakční kvocient tkání pro kyslík
  • OER = VO2/DO2
 • CaO2 = kapacita arteriální krve pro kyslík
  • závislá od koncentrace hemoglobinu, parciálním tlaku O2 v arteriální krvi a saturaci hemoglobinu
Advertisement