Dexmeditomidin

Jedná se o agonistu alfa2 adrenergních receptorů. Lze ho použít k anxiolýze, sedaci a analgezii. Nepoužívá se jako jediný preparát pro navození anestezie ale v kombinaci. Rovněž se dá použít v kombinaci s regionálním anestetikem u periferních nervových bloků, kdy prodlouží trvání (podobně jako podání dexamethasonu).

Dobré využití má dexmeditomidin jako premedikace. Dále se dá použít jako sedace u awake operací či jako sedace na dospávací jednotce. Dobré je jeho užití u celkové anestezie kdy sníží potřebu opiátů. Zároveň se dá kombinovat s inhalační anestezií kde snížíme potřebu anestetika a předcházíme tak pooperačnímu deliriu.

Má velmi krátký poločas účinku. Metabolizován je na cytochromu P450 a poté vyloučen močí.

Dávkování

  • per os 2,5 – 4 ug/ kg
  • nasální podání 1 – 2 ug/ kg
  • i.v. 1 ug/kg během 5 – 10 minut (nasycovací dávka) -> 0,2 – 1,4 ug/kg/h kontinuální infuze po nasycovací dávce
Advertisement