Periferní nervové blokády – množství lokálního anestetika

Periferní nervová blokáda pro oblast krku

 • cervikální blokáda (karotická endarteretokmie) – 15 – 20 ml 0,375% Marcain

Periferní nervová blokáda pro oblast horní končetiny

 • interskalenická blokáda (výkony v oblasti ramene) – 10 – 15 ml 0,375% Marcain
 • supraklavikulární blokáda (výkony na paži – pokryje i C6 na rozdíl od interskalenické blokády) – 15 – 20 ml 0,375% Marcain
 • axilární blokáda – 5 ml 0,375% Marcain ke každému z nervů
 • blokáda jednotlivých nervů HK – 5 ml 0,375% Marcain

Periferní nervová blokáda pro oblast hrudníku

 • PECS II (výkony v oblasti prsu) – 10 + 20 ml 0,375% Marcain
 • paravertebrální blokáda – 15 – 20 ml 0,375% Marcain

Periferní nervová blokáda pro oblast břicha

 • rectus sheath blok (blokáda pro oblast pod pupkem ve střední čáře) – 10 ml 0,25% Marcain

Periferní nervové blokády pro dolní končetinu

 • fascia illiaca kompartment blok – 40 ml 0,3 – 0,25% Marcain
 • femoral triangle blok – 15 – 20 ml 0,375% Marcain
 • adductor kanál blok – 10 – 15 ml 0,375% Marcain
 • n. ischiadicus blok subgluteálně/ popliteálně – 15 ml 0,5% Marcain/10 – 15 ml 0,375% Marcain

Maximální dávka lokálního anestetika je 2 mg/kg. Marcain dodávaný jako 0,5% roztok obsahuje tedy v 1 ml 5mg. Pokud zavádíme kompartmentovou blokádu je vhodnější snížit koncentraci podávaného lokálního anestetika než snižovat podávaný objem.