Průtok krve mozkem, autoregulace

Mozek je zásobován krví mozkovými tepnami. Průtok činí přibližně 750 ml/min v klidu. Pokud dochází k zátěži průtok se může až 5x navýšit. S věkem se snižuje. Nejstrmější pokles nastává po 50. roku života.

Mozek je velmi citlivý k dodávkám kyslíku a k nepoměru dodávky a spotřeby kyslíku. Právě proto je průtok krve mozkem do jisté míry autonomní a mozek udržuje stále stejný průtok bez vlivu jaký je systémový tlak. Toto tvrzení platí v rozmezí systolického tlaku od 50 – 160 mmHg. Pokud je systémový tlak příliš nízký dochází k nestabilnímu prokrvení mozku. Pokud je tlak ovšem příliš vysoký dochází k zvýšenému prokrvení mozku s narušením hematoencefalické bariéry a s nárůstem intrakraniálního tlaku.

Analogicky lze určit jakýkoliv perfuzní tlak určenou oblastí.

Porucha autoregulace krevního průtoku mozkem

Pokud dojde k porušení autoregulačních mechanismů, průtok krve mozkem je určen pouze rozdílem intrakraniálního tlaku a systémového tlaku. Je pro nás pak důležitým parametrem tzv. perfuzní tlak. Vypočteme ho jako střední arteriální tlak minus intrakraniální tlak.

CPP (cerebral perfusion pressure) = MAP (mean arteriel pressure) – ICP (intracranial pressure)

např.: CPP = 75 – 15 -> CPP = 60 mmHg

Dalším parametrem který sledujeme je tzv. PRx. Jedná se o parametr, který hodnotí vztah změny krevního tlaku ke změnám nitrolebního tlaku.

PRx = MAP/ICP

Pokud je PRx pozitivní svědčí výsledek o ztrátě autoregulace průtoku krve mozkem.