Hypokalemie

Hypokalemie je charakterizována poklesem K pod 3,5 mmol/l a závažná hypokalemie pak pod 2,5 mmol/l. Pokles kalemie o 1 mmol/l reprezentuje odhadem pokles celkového kalia o 10%, tedy při kalemii 3 mmol/l je třeba uhradit celkový deficit kalia 5 mmol/kg.

Důležitá je rovněž znalost transportu kalia z a do buňky a jak lze tento mechanismus ovlivnit.

 • do buňky -> snížení serové hladiny K
  • inzulin
  • aktivace beta adrenergních receptorů (stres, podání beta adrenergních agonistů)
  • alkaloza
   • dochází k navázání K v buňce
 • z buňky -> zvýšení serové hladiny K
  • glukagon
  • acidosa
   • dochází k vyvázání K z fosfátových pufrů (pokles pH o 0,1 je provázen vzestupem kalemie o 0,6 mmol/l
  • hyperglykemie
  • fyzická námaha
  • digoxin a betablokátory

Příčiny hypokalemie

 • snížený příjem (stravou)
 • zvýšený přesun do buněk
  • alkalóza
  • zvýšená nabídka inzulinu
  • aktivace sympatoadrenální osy/ podání adrenergních látek (stres, inhalační betamimetika)
  • zvýšená anabolická aktivita (leukémie – vyšší proliferace buněk)
  • hypotermie
 • zvýšené ztráty do zažívacího traktu
  • průjmy a zejména pak z nižších etáží kde je koncentrace kalia vyšší
   • často vede k hyperchloremické acidoze
  • zvracení
   • dochází ke ztrátě HCl rozvoji metabolické alkalozy a přesunu K do buněk
  • abuzus laxativ
  • drenáže žlučových cest
 • zvýšené ztráty ledvinami
  • diuretická terapie
  • hyperaldosteronismus
 • zvýšené ztráty potem
 • dialýza / plazmafereza

Klinické známky hypokalemie

 • poruchy rytmu
  • ploché T vlny
  • nižší ST úsek
  • při kalémii pod 2,5 mmol/l se zvětšuje P vlna a prodlužuje se P – Q interval
  • mohou být atrioventrikulární bolákdy, fibrilace síní
 • neuromuskulární projevy
  • hlavně při hypokalemii pod 2 mmol/l
  • svalová slabost
  • rabdomyolýza
  • paralýza – plíživý nástup od dolních končetin k horním
 • gastrointestinální projevy
  • klesá motilita střev -> zácpa až paralytický ileus

Terapie

 • musíme pamatovat, že při těžké hypokalemii může být deficit kalia vysoký i intracelulárně a proto i vyšší dávky dralsíku zvýší kalemii o méně
  • běžně zvýší dávka 20 mmol kalia hladinu o 0,25 mmol/l
 • při těžké hypokalemii volíme infuzi 7,45% KCl, podáváme iv, pozor při rychlém podání do CŽK je kardiotoxický
  • průběžně motnitorujeme kalémii (ASTRUP) a EKG
 • při toleranci a mírné hypokalemii volíme spíše per orální přípravky (Kalnorminové tablety)
  • lez podat 40 – 100 mmol kalia za den per os lépe rozdělit do více (třeba 4) dávek

Více o hypokalemii zde. Krátký přehledový článek o hypokalemii a hyperkalemii zde.

Advertisement