Oculokardiální reflex

Jedná se o reflex, který je výbavný zvýšením tlaku na oko. Tento reflex je zprstředkovaný dvěma dráhami

  • Aferentní dahou je n. Trigeminus
  • Eferetní drahou je n. Vagus

Zvýšení tlaku na oko může cestou tohoto reflexu vyvolat celou řadu arytmií (bradykardie, komorová tachykardie, asystolie). Výbavný je zejména u dětí, nicméně objevit se může u kohokoliv. Pokud se vybaví oculokardiální reflex, je třeba upozornit operatéra aby přestal stimulovat oblast oka.

První linií léčby je podání atropinu v dávce 0,5 mg. Menší dávky nepodáváme kvůli možnému paradoxnímu účinku. Pokud podání atropinu není dostatečně účinné, zvážíme infiltraci očních svalů lokálním anestetikem (retrobulbární blok).

Advertisement