DES (drug eluting stent) – lékem potažený stent

Jedná se o stent, který je potažený lékem. Potažení lékem snižuje proliferaci tunica media a snižuje tak riziko restenozy, naopak ale prodlužuje čas potřebný k endotelizaci a tím zvyšuje riziko akutní trombozy a prodlužeje čas po který je nutna duální anitagregace. Tu bychom měli tedy ponechat ideálně 12 měsíců, minimálně však měsíců 6. Poté ponecháváme dále ASA. DES stenty byly schváleny FDA v roce 2003 – tedy implantované stenty před rokem 2003 jsou s nejvyšší pravděpodobností BMS.

Advertisement