Valsalův manévr

Valsalův manévr je manévr, při kterém pacienta požádáme, aby se snažil vyfouknout oproti odporu. Například, aby odfoukl píst stříkačky (ideální oproti zavřené glottis pokud pacient pochopí co po něm žádáme). Valsalův manévr přechodně aktivuje vagový systém. Dříve se používal hlavně pro vypuzení hnisu ze středního ucha. Dnes se používá jako účinný manévr k terminaci supraventrikulární tachyarytmie nebo k vyrovnání tlaků v Eustachově trubici.

Mechanismus Valsalova manévru spočívá ve zvýšení intrathorakálního tlaku na cca 10 sekund a následné aktivaci vagu a relfexní bradykardii a zpomalení vedení vzruchů AV uzlem. Valsalův manévr můžeme rozdělit do 4 fází.

 1. fáze
  • zvýšení intrathorakálního tlaku vede k zmáčknutí plicních vén a vypuzení krve do levé síně -> tím se zvýší tepový objem -> což následně vede k nárůstu tlaku
  • nárůst tlaku aktivuje baroreceptory v aortálním oblouku a v karotickém glomu -> jejich kativace vede k reflexnímu snížení tepové frekvence
 2. fáze
  • zvýšený intrathorakální tlak vede ke snížení venózních návratu -> snížený venózní návrat vede k poklesu tepového objemu
  • snížená tepové frekvence (viz. fáze 1) a menší tepový objem vedou k poklesu tlaku
  • pokles tlaku opět cestou baroceptorů reflexně způsobí zvýšení tepové frekvence -> to vyústí v normální střední systémový tlak
 3. fáze
  • po 10 sekundách trvání přetlaku v dýchacích cestách tlak uvolníme
  • snížení intrathorakálního tlaku vede k uvolnění plicních cév, které jsou naplněny přitékající krví -> tím se tepový objem ještě dále snižuje -> což vyústí rovněž v pokles tlaku -> a to vede k dalšímu nárůstu tepové frekvence
 4. fáze
  • jak se zvýší venózní návrat (preload levé komory) tak se zvýší i tepový objem -> to vede k nárůstu tlaku
  • vzhledem k zvýšené tepové frekvenci a nyní již normálního tepového objemu dojde k přestřelení středního systému tlaku
  • náhlý nárůst středního systémového tlaku vede reflexně k aktivaci vagu
  • aktivace vagu -> vede k bradycardii a to působením na AV uzel kdy prodlužuje pozdržení přenosu vzruchu AV uzlem
Advertisement