Antikoagulancia

Antikoagulancia jsou látky, které brání srážení krve. Jejich mechanismus účinku se od antiagregancií liší tím, že působí na srážecí faktory. Antiagregancia působí na agregaci destiček.

Antikoagulancia dělíme do několika skupin a to podle různých parametrů. Prvním dělením je dělení dle využití. In vivo preparáty jsou určené k podávání pacientům, in vitro zprostředkují antikoagulaci při odběrech krve ve zkumavkách např. stěny zkumavek potažené EDTA.

 • in vivo
  • warfarin
  • heprain a jeho deriváty
  • NOAC (new oral anticoagulancia)
 • in vitro
  • citrát
  • EDTA
  • oxalát

Dalším dělením je dělení dle mechanismu účinku. Pro nás dozajista důležitější.

 • přímá antikoagulancia
  • heprain a jeho deriváty
  • NOAC
 • nepřímá
  • warfarin

Přímá antikoagulancia

Přímá antikoagulancia blokují nejčastěji přímo trombin/ faktor Xa (trombin je klíčový enzym koagulační kaskády přeměňující fibrinogen na nerozpustný fibrin).

Přímé inhibitory lze rozdělit ještě na přímé inhibitory trombinu (naváží se přímo na něj a inhibují ho) nebo na přímé inhibitory trombinu s nepřímým účinkem (ty potřebují ke svému účinku přirozené inhibitory trombinu např. antitrombin III, které aktivují)

 • přímé inhibitory trombinu
  • fraxiparin
  • clexane
  • dabigatran
  • rivaroxaban
  • apixaban
 • přímé inhibitory trombinu s nepřímým účinkem
  • heprain

Nepřímá antikoagulancia

Nepřímá antikoagulancia se neváží přímo na koagulační faktory či jejich inhibitory / aktivátory. Jedná se kompetitivní inhibitory vitamínu K.  Tím snížují dostupnost vit. K dependentních koagulačních faktorů. Nemohou se syntetizovat. Největšího účinku dosahují cca za 3 dny, do té doby je třeba období překlenout jinou antikoagulační terapií (nejčastěji pomocí LMWH). Míra antikoagulace závisí na příjmu vit. K potravou, na jeho biotransformaci a na interakci s dalšími léčivy. Mezi nepřímá antikoagulancia, která dnes využíváme patří pouze warfarin.

Advertisement