Keratinizace

keratinizace – rohovění poslední vrstvy buněk kůže (terminální diferenciace)