Anopyrin – ASA – kyselina acetylsalicylová

Kyselina acetylsalicylová inhibuje COX-1 – ireversibilně, což vede ke snížení tvorby tromboxanu A a snížení agregace destiček.

Anopyrin používáme hlavně jako prevenci vzniku trombu. Tedy ve stavech kde je třeba prevence jako jsou stavy po implantaci stentu či PCI nebo jako prevence vzniku iCMP.

Mezi hlavní nežádoucí účinky patří krvácení, což je problém i při přípravě pacienta k operaci. V předoperační přípravě je nutné zvážit risk vs. benefit z antikoagulace u pacientů. Musíme zvážit proč je antiagregační léčba zavedena a na jaký výkon pacient jde a jak moc ho může krvácení z operačního pole ohrozit.

Anopyrin se doporučuje vysadit u výkonů kde je krvácení devastující, např. nitrolební, míšní výkony, zadní segment oka, TUR prostaty – pokud je přerušení indikováno tak vysazujeme alespoň 5 dní před výkonem.

Výkony, kde není krvácení přímo život ohrožující ponecháme ASA, pokud pacient nemá nasazené velké dávky (do 100 mg). Toto platí pro pacienty s implantovanými stenty. U pacientů po iCMP zavžujeme individuálně.

U pacientů, kteří berou ASA v dávce do 100 mg lze zavést epidurální katetr. U pacientů, kteří mají vyšší dávky je punkce epidurálního prostoru kontraindikována.

U ASA je popisována rovněž interakce s NSAID. U pacientů po iCMP, kteří brali jak ASA tak NSAID byla protidestičková aktivita ASA téměř nulová a docházelo k opakovaným ischemickým cévním mozkovým příhodám. NSAID inhibují COX 1 a 2 snižují aktivitu ASA, která rovněž inhibuje COX 1.

Doporučeje se brát NSAID (ibuprofen či naproxifen) 8 hod před podáním ASA nebo 30 minut po podání ASA, takto dávkované podání NSAID zmírňuje risk ze snížení antiagregační aktivity ASA.

Advertisement