MET calling criteria

MET calling criteria (Medical Emergency Team) jsou kritéria, která mají pomohou rozhodnout zdali je potřeba přivolat resuscitační tým či nikoliv.

Dýchací cestyV případě ohrožení
Dýchánízástava dechu
frekvence dechu <8/min nebo >36/min
Oběhpři srdeční zástavě
srdeční frekvence <40/min nebo >140/min
hypotenze (systolický tlak <90 mmHg)
Neurologický stavnáhlý pokles vědomí o více jak 2 body del GCS
opakované nebo protrahované křeče
Ostatnípokud pacienta vzbuzuje podezření na možné ohrožení života ale nesplňuje již zmíněná kritéria

Jak lze vidět, rozhodnutí o tom, zdali volat resuscitační tým/intenzivistu či nikoliv se zakládají zejména na sledování vitálních známek. Poslední kritérium je velmi důležité. Vždy když máme pacienta, u kterého máme podezření na možnou deterioraci stavu, tak bychom měli případ konzultovat s intenzivistou.

To, zdali uvedení MET calling criteria do praxe povede k poklesu nemocničních srdečních zástav, zatím není zcela jasné.

Advertisement