Křivka arteriálního tlaku

Vypuzení objemu krve generuje tlak (proud krve je dán vždy tlakovým gradientem mezi dvěma body). Křivka arteriálního tlaku odráží roztažení elastické stěny aorty, které je přeneseno dále arteriálním systémem. Toto roztažení se šíří rychleji než krev (rychlost postupu roztažení je 4 m/s; rychlost toku krve je 20 cm/s). Pokud hmatáme tep, cítíme tedy tlakovou změnu ale ne to krve.

Tok krve i tlak tak mají svou odlišnou křivku v grafu (funkci). Abychom získali křivku arteriální tlaku musíme zakanylovat některou arterii. Nejčastěji se kanyluje a.radialis, a.brachialis a méně často a.femoralis. Křivka se pak liší i podle místa měření. Čím je kanylace distálněji od aorty tím je nárůst tlaku strmější a rozdíl mezi systolickým tlakem a diastolickým větší (dicrotický zářez je níže). Co je ale pro nás zásadní je fakt, že střední arteriální tlak je přibližně pořád stejný.

Advertisement