Klinický obraz a laboratorní diagnostika hnisavých meningitid

Klinický obraz purulentní meningitidy

Zpravidla má rychlý vývoj. Bývá pravidlem, že od prvních příznaků k poruše vědomí neuplyne déle jak 24 hodin (akutní průběh, etio. Str. pneumoniae).

Hlavními úvodními jevy jsou horečka a bolest hlavy. Později se přidává nauzea a zvracení. Po několika hodinách stav progreduje a objevuje se porucha vědomí. Někdy lze pozorovat neklid, agresivitu, poruchy rovnováhy (připomínající opilost) a někdy naopak může převládat spavost.

Objektivně lze většinou popsat poruchu vědomí a pozitivní meningeální jevy.

  • Amosův příznak trojnožky -> při sedu s naplými DK se pacient opírá rukama za zády
  • Spine sign -> nemožnost flexe trupu při natažených DK
  • opozice šíje -> nemožnost předklonu hlavy a dotyku brady a sterna
  • Lassegův příznak -> nemožnost předklonu při natažených DK

Pokud se na kůži objeví petechie či sufuze (které aktivně hledáme) je potřeba počítat s možností rozvíjející se sepse. Je třeba urychlit celý diagnostický proces a zahájit terapii co nejdříve.

Ložiskový neurologický nález na počátku onemocnění bývá normální. Pokud je již v začátcích patrný ložiskový neurologický deficit měli bychom pátrat po ložisku infekce.

Pokud se meningitida rozvíjí subakutně je průběh charakterizován zejména febrilním stavem, bolestí hlavy, progredující slabostí a porucha vědomí není výrazně vyjádřena.

Laboratorní diagnostika purulentní meningitidy

Diagnostickým základem je lumbální punkce. Mozkomíšní mok u purulentní meningitidy vytéká pod tlakem a je zakalený. Při cytologickém vyšetření nalézáme zvýšený počet buněk 1000+, konkrétně polymorfonukleárů (norma 5/ ml). Bílkoviny v likvoru je rovněž zvýšena výrazně, až nad 1g/l (norma do 0,4g/l). Naopak glukoza je v moku snížena a zvýšený je laktát. Doporučuje se sledovat poměr mezi glukozou a laktámem jelikož porovnávání indexu je citlivější než hodnocení obou kvalit zvlášť.

buňky – tisíce – norma 5/ml

bílkovina – nad 1g/l – norma do 0,4 g/l

glukoza – snížena – norma 3 mmol/l

laktát – zvýšený – norma 2 mmol/l

Dalším vyšetřením je krevní obraz, kde nalézáme leukocytózu, vysoké hladiny CRP a naprosto přesným a spolehlivým ukazatelem je prokalcitonin, který bude zvýšený již v prvních hodinách rozvoje onemocnění.

Zásadním krokem v diagnostice je rovněž určení původce. Měli bychom se snažit odebrat biologický materiál ještě před zahájením ATB terapie. Odebíráme krev na hemokultivaci a likvor na cytologické a biochemické vyšetření a na kultivaci.

Advertisement