Adissonova choroba

Příčinou je nedostatečná produkce glukokortikoidů, mineralokortikoidů a androgenů. Rozlišujeme několik forem dle mechanismu vzniku nedostatečnosti.

 • primární
  • autoimunitní poškození nadledvin (nejčastěji, může být i jiné poškození)
 • sekundární
  • poruchy hypothalamo – hypofyzeární osy (snížená produkce ACTH)
 • terciární
  • dlohodobě snížená hladina ACTH kdy již po úpravě nejsou nadledviny schopně nastolit zpět normální produkci

Všechny cesty vzniku poruchy vedou ke snížené produkci již výše zmíněných hormonů. Při centrální formě však bývá hladina mineralokortikoidů (aldosteron) v normě nebo jen mírně snížená. To samozřejmě také ovlivní klinické projevy.

Adissonova choroba se projevuje…

 • zvýšenou únavností
 • nechutenstvím
 • slabostí
 • hubnutím
 • bolesti břicha, průjem
 • sklon k hypotenzi, hypoglykémii
 • amenorrhea
 • hyperpigmentace

Centrální hypokortikalismus se bude od periferního lišit nepřítomností hyperpigmentací a menší tendencí k hypotenzi protože produkce mineralokortikoidů není natolik zasažena.

Komplikací může být adissonská krize.

Advertisement