Subarachnoideální krvácení

Subrachnoideální krvácení (SAK), jak název napovídá, je lokalizované mezi arachnoideu a piu mater (měkká plena mozková). Krvácení je zpravidla masivní a pochází z arteriálního řečiště. Krev se poté šíří likvorovými cestami (mozkové komory jsou často vyplněny krví).

Nejčastější příčinou je ruptura aneurysmatu v oblastí Willisova okruhu. Dalšími příčinami mohou být trauma, hyperwarfarinizace, hemangiomy, arteriovenozní malformace či hypertenzní krize.

Pro SAK je typická krutá bolest hlavy, které přichází náhle. Stav je často doprovázen poruchou vědomí. Přítomné mohou být rovněž i křeče. Typickými příznaky jsou rovněž nausea, vomitus, fotofobie a fonofobie. U pacientů kteří jsou při vědomí jsou pozitivní meningeální jevy jako např. opozice šíje nebo znak trojnožky.

Základním diagnostickým vyšetřením je CT. V některých případech, pokud je SAK diskrétní, nemusí být v prvních 24 hodinách na CT patrno. V nejasných případech bychom vždy měli indikovat vyšetření likvoru kde nacházíme četné erytrocyty.

Terapeutické možnosti jsou omezené. Vždy bychom měli indikovat panangiografii a po domluvě s neurochirurgem a intervenčním radiologem zvážit coiling nebo klipping aneurysmatu. Léčba je poté symptomatická. Klid na lůžku, analgetika, antiemetika, prevence pozdního neurologického deficitu (augmentace tlaku, blokátory kalciových kanálů = nimodipin, farmakologická angioplastika milrinonem).

Terapeutický přístup bychom měli volit s ohledem na Hunt Hess klasifikaci. Ta říká že stupeň III a více by měli vždy podstoupit neurochirurgický/ radio-intervenční výkon.

 • 0 stupeň
  • nekrvácející asymptomatické aneurysma
 • I stupeň
  • bolest hlavy, opozice šíje, fotofobie
 • II stupeň
  • přítomné jsou navíc léze hlavových nervů (poruchy pohybu bulbů, anizokorie…)
 • III stupeň
  • somnolence, zmatenost
 • IV stupeň
  • stupor, vegetativní nestabilita
 • V stupeň
  • kóma, decebrační reakce na končetinách
Advertisement