Základní hypothalamo – hypofyzární poruchy

V zásadě se jedná o dvě možnosti poruchy. Nadpordukce nebo snížená produkce hormonů produkovaných hypothalamem. Hypothalamus má za úkol v této ose řídit produkci hypofyzárních hormonů. Hypofyzární hormony dále ovlivňují sekreci jiných endokrinních žláz. Produkty konečných endokrinních žláz pak zpětně inhibují produkci hypothalamických hormonů.

Hypothalamické hormony tedy můžeme dělit na liberiny a statiny. Liberiny podporují uvolňování dalších působků, kdežto statiny ho tlumí.

Mezi základní hypothalamické hormony patří…

 • CRH – kortikoliberin
  • zvyšuje uvolňování ACTH hypofýzou
 • TRH – tyreoliberin
  • zvyšuje uvolňování tyreotropinu hypofýzou
 • GnRH – gonadoliberin
  • zvyšuje uvolňování FSH a LH hypofýzou
 • GHRH – somatoliberin
  • stimuluje uvolnění růstového hormonu a inzulin like hormonů
 • SST – somatostatin
  • inhibuje uvolnění růstové hormonu
 • prolaktin inhibující hormon

Všechny tyto hormony tedy může hypothalamus produkovat ve zvýšené či snížené míře. To se odvíjí od postižení. Projevy se potom tedy budou odvíjet od postižené konečné žlázy.

K poruše hypothalamické sekrece vedou následující onemocnění…

 • nádory
  • tumory hypothalamus benigní/ maligní
  • kraniofaryngeom
 • záněty
  • meningitida, meningoencefalitida
 • traumata hlavy
 • vaskulární léze
 • vrozené vývojové vady
 • genetické aberace

Projevy můžeme tedy rozdělit na projevy nadprodukce a na projevy nedostatečnosti…

Nadprodukce

 • akromegalie, gigantismus (GHRH)
 • hypertyreoza (TRH)
 • cushingův syndrom (CRH)
 • hyperprolaktinémie

Nedostatečná produkce

 • hypotyreoza
 • Adissonova choroba (sekundární neboli centrální tedy „bílý“)
 • poruchy růstu
 • poruchy laktace
 • hypogonadismus

Hypothalamus rovněž produkuje vazopresin (ADH – antidiuretický hormon) a oxytocin. Jejich sekrece může být rovněž porušena. Tato problematika však nespadá do tématu poruch hypothalamo – hypofyzeární osy.

 

Advertisement