Oxygenační index

Tento index zohledňuje na rozdíl od Horowitzova indexu také tlakový parametr.

Je dán vztahem ->

  • OI = (FiO2 x Pmaw) / PaO2
    • OI -> oxygenační index
    • Pmaw -> střední tlak v dýchacích cestách (cmH2O = bar)
    • FiO2 -> frakce vdechovaného kyslíku (bezrozměrná)
    • PaO2 -> parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (mmHg = torr)
  • hodnoty OI jsou běžně nižší než 5, hodnoty vyšší pak mohou být hlavně u pacientů, kteří jsou na UPV (umělá plicní ventialce).
Advertisement