Alterovaný stav vědomí – AEIOU TIPS

Poruchy vědomí dělíme na kvantitativní a kvalitativní. Každou skupinu dále dělíme dle hloubky porucha ještě dále.

 • kvantitativní -> bdělost
  • synkopa
  • somnolence
  • sopor
  • koma
 • kvalitativní -> lucidita
  • obnubilace
  • delirium
   • hypoaktivní (30%)
   • hyperaktivní (5%)
   • smíšené (65%)
  • amence
  • agonie

Příčin změny vědomí může být nepřeberné množství. Jako mnemotechnickou pomůcku lze použít akronym AEIOU TIPS.

 • A -> alcohol (drogy), alkoloza, arytmie, amoniak
 • E -> epilepsie, endokrinní poruchy (myxedematozní koma, addisonská krize), poruchy elektrolytů (hypernatremie/ těžká hyponatremie)
 • I -> insulin (hypoglykémie, ketoacidotické koma)
 • O -> oxygen (kyslík = hypoxie), opiáty
 • U -> uremie
 • T -> trauma (úraz hlavy, hemoragický šok)
 • I -> zvýšený intrakraniální tlak, infekce (sepse, neuroinfekce)
 • P -> poisoning (otrava), psychoza
 • S -> synkopa, seizures (křeče neepileptické)

Léčba samozřejmě dle etiologie poruchy vědomí. Obecná léčba, symptomatická, spočívá v zajištění dýchacích cest při GSC (Glasgow Comma Scale) pod 8 a zajištění dostatečného perfuzního tlaku koncových orgánů. U každého s poruchou vědomí neznámé etiologie bychom měli jako první vyšetření změřit hladinu glykemie.

Advertisement