Syndrom mostomozečkového úhlu

Projeví se periferní parézou n. V. n. VII. a VIII., zároveň pozorujeme vyhaslý korneální reflex (při dotyku štětičkou při horním kraji limbu dojde k mrknutí) na homolaterálně (na straně s postiženým čitím). Ztrácí čití v obličeji a má obrnu mimických svalů. Dále udává ztrátu chuti v prvních dvou třetinách jazyka. Rovněž dochází ke ztrátě sluchu a vertigu. Nejčastější etiologií je schwanom akustiku a meningeom.

Advertisement