Chlamydiové infekce

Zajímavostí o chlamydiích je, že nejsou schopny tvořit ATP a jejich energetický chod zajišťují molekuly ATP vyprodukované hostitelskou buňkou.

Chalmydiové infekce si můžeme rozdělit na infekce způsobené Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae či Chalmydia psittaci.

Chlamydia trachomatis způsobuje několik forem onemocnění. O formě onemocnění rozhoduje serotyp chalmydie, kterých je nespočet.

 1. trachom
 • nejprve bělavé uzlíky na spojivce
 • poté začne přerůstat rohovku bílá membrána tzv. pannus
 • dochází k jizvení spojivky
 • víčko se začne otáčet dovnitř a řasy abradují rohovku, ta se zajizví a zakalí -> porucha zraku
 • k přenosu dochází zanesením infekce z nemocného oka vodou, rukama
 1. konunktivitida a pneumoniae (novorozenci – vertikální přenos od matky)
 • jedná se o nákazu objevující se u dětí matek trpících chlamydiovou infekcí
 • dominantní je hnisavá sekrece z oka a intersticiální pneumoniae kdy je diskrétní fyzikální nález
 1. okulogenitální forma
 • nejčastější forma
 • často asymptomaticky
 • jinak uredtritida, cervicitida, salpingitida, epididmitida, konujnktivitida (zanesení do oka)
 1. lymphogranuloma venerum
 • především v rozvojových zemích
 • v místě vstupu nejdříve papuly poté ulcerace (nebolestivé)
 • zduření inguinálních uzlin jednostranně
 • kolikavce uzlin a vznik až píštělí
 • u homosexuálů může být i proktokolitida
 • elefantiáza genitálu

Shrnutí infekcí Ch. trachomatis…

onemocnění cesta přenosu epidemiologie projevy
trachom přímý kontakt, špinavé ruce, voda tropy a subtropy bělavé uzlíky na spojivce, pannus – membrána přerůstající rohovku, jizvení rohovky
konjunktivitida a pneumoniae novorozenců přímý kontakt – perinatálně celosvětově hnisavá sekrece z očí, intersticiální pneumoniae – fyzikální nález nemusí korelovat s RTG
okulogenitální forma pohlavní styk celosvětově uretrida, cervicitida, salpingitida, epididmitida hnisavý výtok, prostatitida (napadení sliznic)
lymphogranuloma venerum pohlavní styk tropy, rozvojové země vřed na genitálu + zduření regionálních lymfatických uzlin, kolikvace uzlin a vznik píštělí, elefantiáza genitálu

Chlamydia psittaci způsobuje povětšinou pneumonii. Ta probíhá pod obrazem atypické pneumonie kdy dominují horečky a suchý neproduktivní kašel s minimálním poslechovým nálezem. Přidávat se mohou bolesti svalů a hlavy. Je možný i těžký průběh, avšak nebývá častý.

Chlamydia pneumoniae je častá u dětí a mladistvých kde způsobuje pneumoniae. Probíhá pod obrazem laryngotracheitidy, bronchitidy až atypické pneumoniae. Dominantními příznaky jsou chrapot, horečka a kašel s mírnou produkcí hlenu. Fyzikální nález chudý i při masivním RTG nálezu. Půrběh je zpravidla mírný.

Diagnostikujeme dle klinických příznaků viz. tabulka. K potvrzení diagnozy lze využít průkaz protilátek v seru nebo přímý průkaz v odebraném materiálu, jako je ejakulát, ranní porce moči a stěr. Pokud je onemocnění vázáno především na sliznici nemusí být specifické IgM protilátky přítomny. IgG protilátky naopak mívá přítomné většina sexuálně aktivní populace. V odebraném materiálu prokazujeme chlamydie pomocí PCR, imunofluorescenčně nebo pomocí letaxové aglutinace.

Jako lékem volby je doxycyclin nebo azithromycin/ klarithromycin.

Advertisement