Listerióza

Původcem je bakterie rodu Listeria, která je výjimečně odolná vůči vnějším vlivům. Je schopna se množit a přežívat ii v extrémních podmínkách. Listerie má význam protože dělá onemocnění kojenců, gravidních žem, geronto pacientů a imunosuprimovaných jedinců.

K přenosu dochází při konzumaci potravin jako jsou zrající sýry, nepasterizované mléko, nedostatečně tepelně zpracované masy (hlavně losos a krocan). Výjimečně dojde k přenosu infekce vertikálně.

Po infekce mikrobem a jeho překonání kyselé žaludeční šťávy se listerie dostávají do střeva. Invadují do střevní sliznice a mohou proniknout až do krevního řečiště diseminovat. Vykazují afinitu k mozku a placentě.

Klinicky listerioza probíhá nejčastěji asymptomaticky. Pokud dojde k manifestaci onemocnění dominuje horečka a gastroenteritida. Pokud dojde k virémii listerií mohou se přidat chřipkovité příznaky. Listerioza pak zůstává často nediagnostikována.

Typickým onemocněním, které listerie mohou dělat je listeriová meningitida. Hlavními znaky je plíživý průběh a narůstající únavnost, bolest hlavy a teplota. Meningeální syndrom nebývá plně vyjádřen. Vzhledem k mírnějšímu nálezu v likvoru bývá diagnostika pozdní a je spojena s velkou úmrtností (až 20%). Vzácně může listerie dělat rovněž mozkový absces, který se projeví jako výrazný neurologický deficit (parézy asymetricky).

Listerie mohou do organismu vstupovat rovněž již při kontaktu s dutinou ústní. Vyvolávají pak tonzilitidu.

Infekce plodu může nastat při prodělání listeriozy matkou. Matka může mít průběh velmi mírný a listerioza nemusí být rozpoznána. Listerioza v graviditě vede k potratu či narození mrtvého dítěte. Pokud k infekci dojde před termínem probíhá infekce dítěte pod obrazem těžké sepse.

Diagnostika se opírá o průkaz listerií kultivačně na speciálních půdách nebo o průkaz listeriové DNA pomoc PCR.

V terapii je lékem volby ampicilin 4x 3 g děti 400 mg/kg/den.

Advertisement