Očkovací kalendář v ČR

Očkovací kalendář upravuje harmonogram kdy bychom měli očkovat povinné vakcíny. Mezi povinné vakcíny dnes patří hexavakcína (difterie, tetanus, pertuse, hemophilus, hepatitida B, polio). Dále poté trivakcína (zarděnky, příušnice, spalničky). Zároveň v očkovacím kalendáři lze najít kdy je dobré očkovat doporučená očkování.

hexavakcína

 • první dávku očkujeme v 9. týdnu
 • druhá dávka + 1 měsíc
 • třetí dávka + 1 měsíc
 • čtvrtá dávka + 6 měsíců
 • očkovací schéma musí být dokončeno do 18 měsíce věku dítěte

trivakcína

 • očkujeme poprvé v 15 měsíci
 • druhá catch- up (zajišťovací) dávka ve 25 měsíci

ostatní očkování

 • 5. rok booster (difterie, pertuse, tetanus)
 • 10. rok booster (difterie, pertuse, tetanus a polio)
 • 13. rok HPV (volitelně)
 • 15. rok booster (tetanus)

Tetanus bychom pak měli opakovat každých 10 – 15 let přeočkování booster dávkou.

toxoid -> tetanus a difterie

živá vakcína -> poliomyelitida (sabinova p.o.)

subjednotková -> haemophilus, pertuze

Advertisement