Komorové bradyarytmie

Bradykardie je dána frekvencí nižší než 60/min u dospělého. U novorozence potom frekvencí pod 100/min.

Bradyarytmie jsou nejčastěji způsobeny vagovou aktivitou nebo kvůli asfyxii. Lékem první volby je atropin (vagolytický efekt) v dávce 0,5 mg iv bolusem (nižší dávku nepodáváme vzhledem k možnému paradoxnímu účinku a prohloubení bradykardie). Dávku lze opkaovat až do 3 mg. Zpravidla však pokud není odpověď po podání 1 mg tak další navyšování dávky kýžený efekt nepřinese. Dále lze využít farmakologickou kardiostimulaci isoprenalinem. Dávka se doporučuje 2 – 5 ug iv bolusem nebo kontinuálně 2 – 20 ug/min. Pokud jeho podání není možné, nebo je bradykardie na základě jiné patologie, je indikována elektrická kardiostimulace.

 1. atropin iv 0,5 mg -> opakovat dávku až do maximální dávky 3 mg (více jak 1mg většinou nemá smysl)
 2. isoprenalin 2 – 5 ug iv bolus/ 2 – 20 ug/min kontinuálně (5 ampulí do 50 ml pustit na 15 ml/h)
 3. elektrická kardiostimulace
  • transthorakální nalepenými pady
  • transvenozní zavedeným sheatem

Bradykardie mohou být rovněž způsobeny poruchou vedení vzruchu AV uzlem nebo také akutním koronárním syndromem a to zejména akutním infarktem spodní stěny (ST elevace v II, V1, V2 a V3).

 • AV blokáda I stupně -> prodloužený PR interval nad 200 ms
 • AV blokáda druhého stupně -> nepřevedení určitého vzruchu
  • typ 1 -> postupně se prodlužující PR až se jednou převod vynechá
  • typ 2 -> nepřevedení v určitém poměru
 • AV blokáda III. stupně -> úplná absence převedení vzruchů (běží junkční rytmus 36/min, vlny p nemají vztah ke QRS komplexům)
Advertisement