Clopidogrel

Clopidogrel je thienopyridinové léčivo užívané jako antiagregační léčba. Poločas trvání účinku má 7 dní. Působí přímou inhibicí destičkového receptoru P2Y na memebráně megakaryocytu. Jedná se o preléčivo, je tedy potřeba jeho přeměna jaterními enzymy na aktivní látku, terapeutický efekt nastupuje za delší čas.

U pacientů před chirurgickým výkonem bychom měli clopidogrel vysadit na výkon a ponechat pouze ASA (doporučení je vždy užívat clopidogrel v kombinaci a alespoň 75mg ASA). Netýká se pacientů, kde je vyszení duální antiagregace kontraindikováno.

Vysazení by mělo být alespoň týden před výkonem, ideálně vrátit zpět ihned po výkonu (pokud je to možné po výkonu začínáme dávkou 600 mg Clopidogrelu).

Je popisována porucha jaterního enzymu, kdy není clopidogrel jako prodrug metabolizován a není tedy účinný → projeví se jako časné trombozy nových stentů (ověří se testem zdali enzym je, incidence v evropské populaci cca 10%, asiati až 25%).

Advertisement