Enkopréza

enkopreza – neuvědomělé, nechtěné pokálení