Epidemiologie nádorů

Podle statistiky v Česku onemocní každý třetí člověk nádorovým onemocněním. Z lidí, kteří onemocní pak každý čtvrtý svému nádorovému onemocnění podlehne. Díky tomu se nádorová onemocnění dostala na druhou příčku v žebříčku nejčastějších příčin úmrtí u nás. První místo stále obsazují kardiovaskulární příčiny.

Incidence nádorových onemocnění je 700 nově hlášených pacientů na 100 000 obyvatel na rok.

 

Prevalence nádorových onemocnění je pak 270 žijících pacientů ku 100 000 obyvatel. Prevalence se vždy vztahuje k určitému časovému bodu. Vypovídá o pacientech, kteří momentálně žijí a je vstažena na populační vzorek všech žijících obyvatel daného území.

U mužů nejčastěji ca prostaty. (jiné kožní nádory C44 – běžně se nezapočítávají do statistik)  Druhá nejčastěji postižená oblast je tlusté střevo, dále plíce, průdušnice a průdušky.

U žen nejčastěji (stejně jako muži co se týče jiných kožních nádorů) ca prsu, dále pak ca tlustého střeva a poté průdušnice, průdušky a plíce.

Děti nejčastěji leukémie (až 30%) dále pak nádory CNS (18%) a poté lymfomy (12%).

Jedna zajímavost nakonec, a to že PLDL se průměrně setká s nádorem pouze 1- 2krát za svou praxi.

Advertisement