Pseudobulbární syndrom

Jedná se o centrální postižení postranního míšního systému (tj. n. IX,n. X,n. XI) Vyznačuje se přítomností dysartrie a dysfagie stejně jako bulbární syndrom. Není však přítomna atrofie jazyka ani fascikulace jazyka. Kmenové reflexy jsou zvýšeně výbavné (dávivý a masseterový).

Advertisement