Kyslíkový test

Kyslíkový test provádíme k posouzení schopnosti oxygenace. Měříme míru nárůstu parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi po ventilaci pacienta s frakcí kyslíku 100%.

Tento test provádíme jako jeden z diagnostických testů u pacientů před zařazením do transplantačního programu (zařazení pacienta jako dárce).

Provedení

  1. u pacienta neměníme ventilační parametry
  2. necháme pacienta cca 10 minut ventilovat s frakcí kyslíku 40% a PEEP 5
  3. odebereme arteriální ASTRUP
  4. necháme pacienta cca 10 minut ventilovat s frakcí kyslíku 100% a PEEP 5
  5. odeberem arteriální ASTRUP

Vyhodnocení

  • první arteriální ASTRUP (FiO2 = 40%) musí splňovat podmínky kdy PO2 je nejméně 100 torrů (tedy 13,3 kPa)
  • druhý arteriální ASTRUP (FiO2 = 100%) musí splňovat podmínky kdy PO2 je nejméně 300 torrů (tedy 40 kPa)
Advertisement