Tepový objem

Tepový objem označuje množství krve, které je vypuzeno myokardem (levou komorou) při jednom jehu stahu.

Objem krve v levé komoře těsně před započetím stahu se označuje jako end-diastolický objem (LVEDV). A objem krve v levé komoře na na konci systoly se označuje jako end- systolický objem (LVESV). Rozdíl těchto dvou objemů určuje tepový objem.

SV = LVEDV – LVESV

příklad: SV = 120 ml – 50 ml -> SV = 70 ml

SV = 50 – 100 ml (odvíjí se od velikosti pacienta)

Dalším často používaným ukazatelem účinnosti srdce je ejekční frakce (EF). Ejekční frakce ukazuje poměr mezi end- diastolyckým objemem a tepovým objemem vyjádřený procenty.

EF = SV/LVEDV x 100

příklad: EF = 70/120 x 100 -> EF= 58%

Z tepového objemu vyplývá také srdeční výdej.

Advertisement