Haldaneův efekt

Haldaneův efekt popisuje afinitu hemoglobinu k CO2. Deosyhemoglobin se stává více schopný vázat CO2 než oxyhemoglobin.

  • Deoxyhemoglin je schopný lépe tvoři carbaminohemoglobin
  • Deoxyhemoglobin snadněji naváže H+

V praxi to znamená, že oxyhemoglobin odevzdá kyslík tkáním a stává z něj deoxyhemoglobin, který zároveň lépe vytváří sloučeninu s CO2 což odpadní produkt aerobního metabolismu buněk.

Advertisement