Syndrom toxického šoku

Jedná se o systémovou odpověď na přítomnost stafylokokového toxinu TSST-1 (toxic syndrome shock toxin). TSST-1 je produkován Stafylokokem aureus. Ve výjimečných případech může být tento syndrom na podkladě přítomnosti Streptokoka pyogenes.

TSST-1 působí jako superantigen a vyvolá tedy bouřlivou reakci imunitního systému. Aktivuje velké množství T-lymfocytů a blokuje jejich apoptózu, která by za normálních okolností celou kaskádu dějů ukončila. Dojde tedy k obrovské nadprodukci prozánětlivých cytokinů.

Tento syndrom často komplikuje banální infekce, které nemusí být ani klinicky patrné. Je nutné poté dohledat místo vzniku infekce odkud se toxin šíří. U streptokokových nákaz je tento syndrom spojen s invazivními onemocněními streptokokem pyogenes, a tedy má i horší prognozu.

Syndrom toxického šoku bývá někdy dáván do souvislosti s vysoce absorpčními menstruačními tampóny používanými často dříve v USA. V ČR se jedná o velmi vzácnou věc. Spíše se jedná o komplikaci banálních infekcí. U streptokokové etiologie předchází často sinusitida, pneumoniae nebo peritonitida.

Klinicky se syndrom projevuje horečkou, myalgií, průjmem, poruchou vědomí. Často jsou také přítomny petechie. Petechie jsou zejména na místech ohybů kůže. U stafylokokové etiologie může být taký přítomný skarlatiformní exantém. Onemocnění pak může budit dojem spály s těžkým průběhem.

  • horečka
  • zmatenost
  • hypotenze
  • myalgie
  • průjem
  • skarlatiformní exantém, petechie (stafylokoky)

Diagnostika je často provedena klinicky a potvrzena sérologickým průkazem přítomnosti TSST-1. Rovněž je možné v diagnostice použít kultivaci S. aurea z ložiska infekce.

Je velmi důležité odlišit syndrom toxického šoku od spály, sepse a lékových interakcí.

V terapii je důležité v první řadě zajistit krevní oběh (infuzní terapie -> krystaloidy / koloidy), podpora oběhu (katecholaminy). U streptokoků podáváme PNC G i.v. u stafylokoků je první volbou v ČR oxacilin.

Advertisement