Statické objemy plic

Nejprve musíme rozlišit co je objem a co je kapacita. Pokud hovoříme o plicním objemu, vždy se jedná o objem, který je přímo měřitelný. Například tedy objem maximálního výdechu. Pokud hovoříme o kapacitě plic, máme na mysli součet několik, nejméně však dvou, objemů, viz. níže. Přívlastek statické nám napovídá, že se jedná o kapacity nebo objemy, které vypovídají o restrikčních poruchách. Naopak dynamické objemy, objemy které zaznamenávají proudění vzduchu, vypovídají o poruchách obstrukčních.

  • dechový objem = měřený spirometrem např. 500 ml (objem vdechovaného vzduchu)
  • reservní inspirační objem = objem vzduchu, který je možno vdechnout navíc k dechovému objemu
  • reservní expirační objem = objem vzduchu, který možno vydechnout navíc
  • residuální objem = objem vzduchu, který zůstává v plicích po usilovném výdechu

 

  • funkční residuální kapacita = resiudální objem + reservní inspirační objem -> objem vzduchu, který zůstane v plicích po klidovém výdechu (matematicky se jedná o součet dvou objemů) -> 3000 ml
  • vitální kapacita plic = dechový objem + reservní inspirační objem + reservní expirační objem -> 4500 ml
  • inspirační kapacita = dechový objem + reservní inspirační objem -> 3000 ml
  • celková kapacita plic = residuální objem + reservní inspirační objem + dechový objem + reservní expirační objem -> 6000 ml
Advertisement