Břišní tyfus a paratyfy

Původcem je S. typhi. Zdrojem nákazy je nemocný nebo bacilonosič, ze kterých přechází onemocnění na zdravého jedince kontaminovanou stravou či vodou. Cesta přenosu je tedy fekorální cestou. Tyfus je rozšířen po celém světě, nicméně problémovým onemocněním je v zemích s nízkým hygienickým standardem. Dnes je v rozvinutých zemích spíše vyjímkou.

Klinické projevy tyfu nejsou specifické. Hlavním projevem je horečka, cefalea a střevní dyskomfort. Horečka v prvním týdnu onemocnění stoupá, přidává se nechutenství a bolest hlavy. Druhý týden je horečka až 40°C a je setrvalá. Pacient může mít halucinace, je opocený, má sucho v ústech a pravidlem bývá hustě povleklý hnědý jazyk. Bývají přítomné bolesti břicha a hepatosplenomegalie. Ve třetím týdnu horečka kulminuje a objevují se komplikace tyfu jako je tvorba vředů na střevě, perforace střeva nebo též velmi často myokarditida. Ve čtvrtém týdnu horečka začíná klesat a nemocnému se vrací vědomí. Dnes tento typický průběh nevidíme díky ATB terapii.

 1. týden
 • horečka stoupá
 • bolest hlavy
 • střevní dyskomfort
 1. týden
 • horečka je setrvalá na 40°C
 • poruchy vědomí (halucinance, vnucené chování)
 • bolesti břicha
 • hnědě povleklý jazyk
 • tyfová rozeola (makulopapuly, světlé, drobné, sporadicky na břiše, po zatlačení vymizí)
 • hepatosplenomegalie
 1. týden
 • horečka kulminuje
 • objevují se komplikace (myokarditida, perforace střeva)
 1. týden
 • horečka schodovitě klesá
 • navrací se vědomí

Po prodělání tyfu může nemocný Salmonely vylučovat až 3 měsíce, až pokud vylučuje salmonely déle hovoříme o nosičství (3%). To je nejčastěji spojeno s chronickým zánětem a fyzikálním nálezem na USG či CT. Postiženy bývají převážně ženy.

Diagnostika klinická je velmi obtížná, podezření získáme při stoupající horečce s bolestí hlavy a s povleklým jazykem. Dobrým diagnostickým znakem může být tyfová rozeola pokud se objeví. Potvrzení bývá provedeno pomocí hemokultivace v rámci doporučeného postupu při horečce nejasné etiologie. Nosičství potvrzujeme kultivací mikroba ze stolice.

V terapii podáváme fluorochinolony (ciprofloxacin). Zároveň je potřeba dostatečná hydratace a šetřící dieta, abychom střevo nenamáhali a předcházeli tvorbě vředů. Tyfus je onemocnění s povinnou izolací pacienta.

Paratyfy

Způsobují je Salmoneli paratyphi A, B a C. A má průběh jako tyfus, avšak v mnohem lehčí formě. U formy B se kombinují příznaky tyfu a gastroeneteritidy. C je velmi vzácné a probíhá pod obrazem sepse a tvorby metastatických abscesů.

Advertisement