Mrtvý prostor

Nadechovaný objem (Vt) vzduchu můžeme rozdělit na dvě části

  • alveolární objem (Va) -> objem plynu, který dosáhne alveolů
  • objem mrtvého prostoru (Vd)-> vzduch, který nedosáhne alveolů a nehraje tedy roli při výměně plynů (trachea, bronchy, neperfundované alveoly)

Vt = Va + Vd

Jak je patrné, objem mrtvého prostoru je pro nás velmi důležitý. Díky znalosti velikosti mrtvého prostoru a dechového objemu víme, jaká část plynů, se uplatní ve výměně plynů u pacienta.

Mrtvý prostor můžeme dále dělit na anatomický, fyziologický a alveolární. Posledním typem, který stojí maličko bokem je mechanický mrtvý prostor.

  • anatomický mrtvý prostor = prvních 16 generací bronchů
  • alveolární = objem alveolů, které jsou ventilované ale nejsou dostatečně perfundované a nepodílejí se tedy na výměně plynů
  • fyziologický = součet objemu mrtvého prostoru anatomického a alveolárního
  • mechanický = objem přidaného mrtvého prostoru arteficiálně (anesteziologický okruh ventilátoru, velmi významnou roli hraje u dětí)

Velikost mrtvého prostoru měříme pomocí Fowlerovo metody.

 

Advertisement