Syndrom hemiplegie cruciata

Jedná se o infarkt v oblasti křížení pyramidové dráhy. Klinicky se projeví jako paréza horní končetiny a kontralaterální dolní končetiny. Je často spojena s poruchou vědomí a má velmi špatnou prognózu.