Thiopental

  • patří do skupiny thiobarbiturátů
  • thiopental je dodáván jako zásaditá sloučenina a při přidání do kyselých roztoků (Ringerfundin) precipituje
  • při jeho nechtěnému aplikování do arterie mohou vznikat krystaly, které vedou k masivní vazokonstrikci až k nekróze tkáně
  • využívaný pro jeho CNS protektivní účinek, kdy studie ukazují že má protektivní vliv při částečné ischemii mozku (využití při endarterektomii)
  • způsobuje útlum dechu a bronchospazmus závislý na dávce
  • zároveň má kardiodepresviní účinky a také snižuje žilní návrat, hypotenze je výraznější při hypovolémii

Dávkování

– úvod do anestezie -> 3 – 5 mg/kg i.v., u geriatrických pacientů redukujeme dávku o 30 – 40%

Advertisement