Gerstmanův syndrom

Jedná se o syndrom, který se projeví při lézi parietálního laloku dominantní hemisféry (nejčastěji levé). Projevuje se jako porucha rozeznávání pravé a levé strany (porucha vnímání tělového schématu), akalkulie a agrafie.