Virové gastroenteritidy

Mezi časté vyvolavatele průjmových onemocnění patří rotaviry, calciviry a adenoviry (dále pak astroviry a toroviry). Klinický obraz je u všech původců velmi podobný. Častěji bývá přítomna zvracení ve srovnání s bakteriálními průjmovými onemocněními. Tuto okolnost si vysvětlujeme tím, že viry napadají spíše jejunum, kdežto bakterie se drží spíše v ileu.

Viry napadají buňky střevního epitelu, povětšinou neinvadují a nezpůsobují viremii.

Rotaviry 

Známe druhy jak lidské tak zvířecí. Zvířecí většinou na člověka nijak nepůsobí. V celé živé přírodě způsobují rotaviry průjmové infekce mláďat. Dospělé jedince povětšinou nepostihují. Sami rotaviry obsadili první místo ve světové incidenci průjmových onemocnění u dětí d o 5 let věku.

Velký problém působí rotavirové infekce v rozvojových zemích, kde celý průběh může končit i smrtí dítěte. U nás je takový průběh velmi vzácný díky dobré terapii.

Jejich snadný přenos umožňuje poměrně nízká dávka (10 virových částic), která je zapotřebí k nakažení se. Jsou často nozokomiální nákazou na pediatrii. Onemocnět mohou občas i rodiče a hlavně prarodiče postižených dětí.

Rotaviry napadají zralé buňky střevního epitelu. Dochází k malabsorbci a zbytky se hromadí ve střevě. To zrychluje peristaltiku a osmoticky přitahuje vodu. Rovněž enterotoxin produkovaný rotaviry umocňuje sekreci vody do lumen střeva. Takto tedy vznikají vodové průjmy, které jsou pro rotavirovou infekci specifické.

Klinicky je nákaz až v 50% případů asymptomatická. Rotaviry, při manifestaci, vyvolají klasickou triádu příznaku. Do této triády řadíme horečku, zvracení a vodnatý průjem. Celé onemocnění trvá 5 – 8 dní a náhle končí.

Komplikací, která často přináší smrt dítěte je těžká dehydratace.

Diagnozu lze potvrdit průkazem rotavirů ve stolici.

Terapie spočívá v časné a dostatečné rehydrataci.

Calciviry (noroviry a sapoviry)

Rozšíření je celosvětové, shodně s noroviry. Podstatnou změnou je věková kategorii, u které můžeme pomýšlet na infekci noroviry. Noroviry jsou nejčastěji původcem průjmového onemocnění starších dětí a dospělých.

Klinicky se manifestují jako náhlé bolesti břicha, zvracení a četné vodnaté stolice. Nemoc má typicky krátký průběh (max dva dny). Ustává náhle. Horečka jako symptom bývá pouze u 30% nemocných.

V terapii se nejvíce uplatňují perorální rehydratační přípravky (např. Kulíšek, černý čaj…).

Adenoviry

Adenoviry jsou původcem průjmových onemocnění u malých dětí. Klinický obraz je shodný s výše uvedeným. Diagnostiku můžeme opřít o průkaz adenovirů ve stolici (pomocí latexové aglutinace). Terapie je opět symptomatická.

Advertisement