Dechová práce

Dechová práce je energie kterou musíme vynaložit na překonání plicních odporů.

Plicní odpor můžeme rozdělit na odpor elastických vláken, na odpor viskozních složek a odpor dýchacích cest. Vynaložená energie na překonání těchto třech odporů, pokud se sečte, je rovna dechové práci.

  • elastická práce = energie vynaložená na roztažení elastických struktur ( 65% )
  • viskozní práce = energie vynaložená na roztažení viskozních struktur ( 5%)
  • práce vynaložená na překonání odporu dýchacích cest (30% )

Energii je nutno vynaložit pouze při nádechu, výdech je zcela pasivním dějem. Výdech je dán znovusmrštěním elastických struktur v plicní tkáni.

Dechovou práci můžeme vypočítat/určit dle relaxační klidové křivky.

Asthma, emfyzem a srdeční selhání jsou nemoci, které nejčastěji zvyšují dechovou práci. Asthma stojí mírně mimo ostatní onemocnění, protože je dechová expirační práce vyšší jak inspirační vlivem stenozy / obstrukce průdušek.

Advertisement