lékařská fakulta UK v Plzni

Snímek obrazovky 2019-03-30 v 12.41.40

Jde o jednu ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Zároveň patří do rodiny lékařských fakult Univerzity Karlovy. Je druhou fakultou, která sídlí mimo Prahu, a to v Plzni. Veškerá výuka a vědecký výzkum na této fakultě probíhají v těsné spolepráci s Fakultní nemocnicí v Plzni. Pokud by jsi si chtěl přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

 

Co vše je potřeba udělat k přihlášení na tuto fakultu?

 • Je potřeba vyplnit kompletní přihlášku a odeslat nejpozději do data uvedeného fakultou.

 • Zaplatit poplatek spojený s příjmacím řízením nejpozději do data uvedeného fakultou 590,-

 • Mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty

Jak vypadá příjmací řízení na tuto fakultu?

 • Jedná se o jednokolové příjmací řízení

 • Přijímací řízení je formou písemných testů z biologie, chemie a fyziky.

  • každý test má 50 otázek a časový limit 90 minut

  • za každou otázku lze získat 1 body

 • Bodovou hranici pro přijetí určí děkan fakulty

 

Pokud by jsi si chtěl přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

 

 

Advertisement