Diklofenak

  • jedná se o nesteroidní antiflogistikum se zbytkem kyseliny octové
  • považuje se účinný lék tlumící bolest
  • jeho účinky jsou protizánětlivé, analgetické a má rovněž slabý účinek antipyretický
  • metabolizuje se játry a má biologický poločas 1 – 2 hodiny
  • nežádoucí účinky jsou až u 20% pacientů léčených diklofenakem, jedná se o bolesti hlavy, nauseu, nespavost a podrážděnost
  • při i.v. podání se po operaci doporučuje nárazová dávka ýř mg k tlumení pooperační bolesti
  • maximální denní dávka by neměla překročit 150 mg
Advertisement