2. lékařská fakulta UK

Snímek obrazovky 2019-03-30 v 12.40.14
2. lékařská fakulta navazuje na dlouholetou tradici lékařských fakult Univerzity Karlovy, která je již delší jak 665 let. Tato fakulta pokračuje v historii fakulty dětského lékařství, jež zde takto fungovala více jak šedesát let. Co je rozhodně dobré zmínit je sídlo této fakulty. 2. lf sídlí v jedné z největších nemocnici střední Evropy, ve fakultní nemocnici Motol. Díky tomuto zázemí se studenti setkají s nejširším spektrem pacientů. Druhou zajímavostí je počet studentů na této fakultě. Jedná se o nejmenší fakultu v Čechách, avšak jednu z nejžádanějších.Pokud by sis chtěl/a přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

Co vše je potřeba udělat k přihlášení na tuto fakultu?

 • Je potřeba vyplnit kompletní přihlášku a odeslat nejpozději do data uvedeného fakultou.

 • Zaplatit poplatek spojený s příjmacím řízením nejpozději do data uvedeného fakultou 590 CZK

 • mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • Absolbovat celé příjmací řízení a mít lepší bodový výsledek než uchazeč na 181. místě.

Jak vypadá přijmací řízení na tuto fakultu?

 • Jedná se o dvoukolové příjmací řízení

 • První kolo příjmací zkoušky se skládá ze dvou testů.

  • Prvním je písemný test z biologie, chemie a fyziky

   • každý test obsahuje 25 otázek každá za 2 body

  • Druhým testem je test všeobecných studijních předpokladů

   • skládá se z 25 otázek každá za 3 body

 • Po vyhodnocení prvního kola (výsledky online) následuje kole druhé

  • do druhé kola jsou pozváni uchazeči, kteří se umístí na 400. a lepším místě

 • Druhé kolo je formou ústní zkoušky

  • Uchazeč si vylosuje dvě otázky

  • Následuje 15 minutová příprava a samotná ústní zkouška

 • Ke studiu je přijat uchazeč který se umístil, po sečtení bodů z obou kol, 180. a lepší

 • Více se o příjmacím řízení dozvíš zde

Pokud tě zajímá propagační video fakulty klikni zde ->         mti5mdizmdewmtuynjgzotk4

Shrnutí proč studovat právě tuto fakultu.

 • 2. lékařská fakulta je s 2 062 přihláškami v roce 2014 na obor Všeobecné lékařství nejžádanější lékařskou fakultou

 • Má kvalitní klinické zázemí ve Fakultní nemocnici v Motole s nejširším spektrem pacientů v Česku

 • Pravidelně obsazuje první příčky v žebříčcích o nejlepší české lékařské fakulty (1. místo v roce 2012, 2. místo v roce 2014).

 • Více se dočteš zde

 

Pokud by jsi si chtěl přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.