Glasgow Comma Scale

GSC (Glasgow comma scale) je škála, která se používá k objektivnímu hodnocení poruchy. Má tři části a to zdali pacient otevírá oči, zdali mluví a zdali se pohybuje. Pokud je pacient v úplném bezvědomí má 3 body, pokud je však plně při vědomí má bodů 15. Není možné aby měl pacient 0 bodů, protože jak z tabulky vyplývá pokud je bez jakékoliv reakce v každé kategorii dostává jeden bod. Body obdržené v každé kategorii poté sčítáme a dle výsledku hodnotíme táži bezvědomí.

Pacienti, kteří mají 13 bodů a více jsou v plném vědomí. Pacienti kteří mají méně jak 13 bodů ale více jak 9 bodů mají lehkou poruchu vědomí. Pacienti s méně jak 9 body ale více jak 3 body mají středně těžkou poruchu vědomí a pacienti se 3 body mají těžkou poruchu vědomí. Jako inidikaci k zajištění dýchacích cest orotracheální intubací považujeme nejčastěji GCS 8.

Hodnotu GCS je s výhodou zapisovat v rozepsaném formátu.

  • GCS 13 (E- 3 V- 4 M- 6) – pacient s lehkou poruchou vědomí
  • GCS 10 (E-3 -V1 intubovaný M-6) – typicky pacient před extubací bez poruchy vědomí
Otevření očí (E)
bez reakce1
na algický podnět2
na oslovení3
oči otevírá spontánně4
Slovní odpověď (V)
bez slovní odpovědi1
nesrozumitelná odpověď2
nekomunikuje3
zmatená odpověď4
přiléhavá odpověď 5
Motorická odpověď (M)
nereaguje1
necílená extenze končetin2
necílená flexe končetin3
úniková reakce od podnětu/ předmětu4
obranná reakce k předmětu5
vyhoví na výzvu6
Advertisement