lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Snímek obrazovky 2019-03-30 v 12.48.02
Jedná se o další fakultu fungující pod Univerzitou Karlovou. Tato fakulta sídlí mimo Prahu, stejně jako ještě fakulta v Plzni. Společně zde sílí také fakulta famraceutická. Fakulta byla založena již roku 1945, a to jako pobočka Pražské lékařské fakulty. Dnes je však již samostatnou fakultou UK a má přes 1900 absolventů v oboru všeobecné a zubní lékařství. Pokud by sis chtěl/a přečíst, co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

Co vše je potřeba udělat k přihlášení na tuto fakultu?

 • Je potřeba podat elektronickou přihlášku nejpozději do data uvedeného fakultou.

 • Zaplatit poplatek spojený s příjmacím řízením ve výši 590 CZK

 • Úspěšně zakončit středoškolské vzdělání maturitou

 • Úspěšně složit příjmací zkoušku – bodovou hranici určí děkan

 • Předpokládaný minimální počet přijatých uchazečů je 300

 • pro více informací můžeš hledat zde.

Jak vypadá příjmací řízení na tuto fakultu?

 • Jedná se o jednokolové příjmací řízení, bude probíhat 21.6.2017

 • Jedná se o písemný test z biologie, somatologie, fyziky a chemie
  • testy jsou s mnohočetnými správnými odpověďmi
  • každá správná odpověď je bodována jedním bodem
  • každá špatná označená odpověď je bodována – 0.25 bodu

Tato fakulta příjmá uchazeče s excelentním prospěchem bez příjmací zkoušky. O prominutí přijímací zkoušky je třeba si včas zažádat. Fakulta přijme nanejvýše 90 uchazečů s průměrem 1,10 včetně. Je také potřeba být ještě stále studentem prezenčního studia a absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů (biologie, chemie, fyzika, matematika).

Pokud tě zajímá propagační video fakulty klikni zde ->               mti5mdizmdewmtuynjgzotk4

Shrnutí proč se rozhodnout právě pro studum na lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

 • Příjmá i bez příjmacího řízení s dobrým prospěchem a při absolvování profilových předmětů

 • Jedná se o fakultu UK, která však nesídlí v Praze, a proto nabízí jedinečnou možnost studovat mimo velkoměsto, ale stále být studentem jedné z nejstarších univerzit Evropy

 • Jméno fakulty je dlouho zaběhlé a všem dobře známé. Jak v Čechách tak i za hranicemi

Pokud by jsi si chtěl přečíst co o fakultě píší její studenti na svých blozích, tak vybrané blogy najdeš zde.

Advertisement